Ενταχθείτε στην ομάδα μας

Ακολουθήστε μας στην αναζήτηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Τι ψάχνουμε

Εξειδικεύεστε σε κάποιον τεχνικό τομέα, αναζητάτε νέες προκλήσεις και είστε πρόθυμοι να εργαστείτε σε μια διεθνή ομάδα ειδικών; Μην διστάσετε να εξερευνήσετε τις ανοιχτές μας κενές θέσεις. 

Η Pulsar Power είναι μια νέα ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα το Βέλγιο και δραστηριότητες στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Εξειδικευόμαστε αποκλειστικά, εκπονώντας επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων και υπηρεσίες μηχανικής για σύνθετες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Η Pulsar Power αναζητά έναν Μηχανικό Έργων & Ποιοτικού Ελέγχου με έδρα το Βέλγιο, προκειμένου να ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της εταιρίας.

Σκοπός

Ο συνεργάτης με αυτήν τη θέση θα αναλάβει την προετοιμασία της ιδέας και τον λεπτομερή σχεδιασμό των ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ενώ θα πραγματοποιεί επιθεωρήσεις ποιοτικών ελέγχων των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε όλη την Benelux (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο).

Ρόλος & Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός ηλιακών σταθμών με το πρόγραμμα Autocad
 • Σχεδιασμός μονογραμμικών και διαγραμμάτων σε στενή συνεργασία με τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς της ομάδας μας.
 • Συνεργασία με την ομάδα που αναλαμβάνει την σύνταξη σχεδίων με τη χρήση λογισμικού (CAD)
 • Παρακολούθηση της κατασκευής εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις μηχανολογικές και τεχνικές προδιαγραφές μας
 • Υλοποίηση λεπτομερών και προηγμένων επιτόπιων μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπέρυθρων μετρήσεων
 • Επίβλεψη από τον Επικεφαλής Υπεύθυνο Τεχνολογίας (CTO)

Χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ή άλλο ισοδύναμο λόγω εκτενούς εμπειρίας
 • 10ετή πείρα σε υπηρεσίες ή θέσεις του τεχνικού τομέα που σχετίζεται με τα φωτοβολταϊκά
 • Απαραίτητη η πιστοποίηση BA5/VP και VCA–VOL ή η πρόθεση να αποκτηθεί άμεσα με προσωπική πρωτοβουλία
 • Εμπειρία στη χρήση του προγράμματος Autocad. Η χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων φωτοβολταϊκών θεωρείται επιπλέον προσόν.
 • Πρακτική σκέψη και αμεσότητα στην εφαρμογή.
 • Άριστη γνώση των ηλεκτρολογικών κωδίκων & προτύπων, καθώς και των πρακτικών εφαρμογής τους.
 • Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια εντός Benelux (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο).
 • Καμία νοοτροπία 9 προς 5.
 • Άριστη γνώση Ολλανδικών και Αγγλικών. Η γνώση Γαλλικών λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη.

Προσφορά

 • Ευρεία ενασχόληση με μια μεγάλη ποικιλία καθηκόντων και έργων.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή μετάβαση.
 • Συμμετοχή σε μια εταιρία που εστιάζει ιδιαίτερα στη γνώση και την εξειδίκευση.
 • Περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση.
 • Παροχή πρόσθετων μαθημάτων κατάρτισης με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
 • Ανοιχτό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.
 • Ανταγωνιστικός μισθός με πρόσθετα νόμιμα προνόμια.

Η Pulsar Power είναι μια νέα ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα το Βέλγιο και δραστηριότητες στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Εξειδικευόμαστε αποκλειστικά, εκπονώντας επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων και υπηρεσίες μηχανικής για σύνθετες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Η Pulsar Power αναζητά έναν Μηχανικό Έργων & Ποιοτικού Ελέγχου με έδρα το Βέλγιο, προκειμένου να ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της εταιρίας.

Σκοπός

Σε αυτήν τη θέση ο βασικότερος σκοπός είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής μας για διεθνή επέκταση.

Ρόλος και αρμοδιότητες

 • Αποκλειστική αρμοδιότητα για τη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της Pulsar Power με στρατηγικό και συμβουλευτικό ρόλο στη διοίκηση της εταιρίας.
 • Ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας και διασφάλιση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών μας δεδομένων.
 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για πιθανές προοπτικές σε διεθνές επίπεδο.
 • Παροχή θεμελιωδών και τεκμηριωμένων συμβουλών στο διοικητικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της διεθνοποίησης και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.
 • Ανάλυση της στρατηγικής πωλήσεων, χαρτογράφηση κινδύνων και δυνατοτήτων, και σχεδιασμός πρακτικής εφαρμογής σε συνδυασμό με τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης (ΚΡΙ) και τη Συμφωνία Επιπέδων Εξυπηρέτησης (SLA).
 • Ανάλυση πιθανών νέων εμπορικών σχέσεων και επιχειρηματικών εταίρων
 • Διατήρηση σχέσεων με τις υφιστάμενες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων συνεργασιών
 • Είσοδος σε νέες αγορές μέσω της δημιουργίας νέων συνεργασιών
 • Πραγματοποίηση στρατηγικών αναπτυξιακών συνεργασιών με πελάτες για μακροχρόνια βιώσιμη επιχειρηματική συνεργασία
 • Θα συμβάλλετε ενεργά στην απαλλαγή του ενεργειακού μας μείγματος από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Χαρακτηριστικά

 • • Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος στο μάρκετινγκ (marketing) ή την εταιρική διαχείριση (corporate management)
 • Tουλάχιστον διετής εμπειρία σε κάποια αντίστοιχη θέση
 • Διαθέτετε ένα τεράστιο δίκτυο στον κόσμο των προγραμματιστών, των διεθνών εταιρειών και της ενεργοβόρας βιομηχανίας.
 • Άριστη γνώση Ολλανδικών, Γαλλικών και Αγγλικών. Η γνώση Ισπανικών και Ελληνικών λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη
 • Πίστη στις αξίες της Pulsar Power και θέληση να συνεισφέρετε σ’ ένα όραμα με επίκεντρο βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ισχυρή γνώση του ενεργειακού τομέα είναι απαραίτητη
 • Διορατικότητα, στρατηγική σκέψη και ικανότητες ανάλυσης
 • Μπορείτε να επικοινωνείτε άπταιστα σε επίπεδο C

Ενδιαφέρεστε για τη θέση; Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στέλνοντας το Βιογραφικό σας και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο office@pulsarpower.eu.

Η Pulsar Power είναι μια κορυφαία εταιρία μηχανικών με δραστηριότητα στη βιομηχανία της ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία πρόσφατα έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Η Pulsar Power προσφέρει τις καθιερωμένες υπηρεσίες μηχανικού, επιτόπιες ή ψηφιακές υπηρεσίες, σε έργα ανά την Ευρώπη, με ισχυρό προσανατολισμό στη σύνδεση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας μεγάλης κλίμακας με το ηλεκτρικό δίκτυο.

To support the company’s further growth and expansion, Pulsar Power is looking for a grid engineer located in our office in Athens or in Thessaloniki.

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της θέσηςείναι επιχειρησιακός, ενώ παράλληλα θα αναλάβει την εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών δικτύων καιμελέτες σκοπιμότητας, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων (digital twins).

Τα έργα περιλαμβάνουν διάφορες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, συνδυασμό θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP), καθώς και αποθήκευση σε συσσωρευτές ή διαδικασίες απόκρισης ζήτησης.

Ρόλος και αρμοδιότητες

 • Συντονισμός μελετών δικτύου μεταξύ του διαχειριστή του δικτύου και του αναπτυξιακού/ επενδυτικού φορέα.
 • Προσδιορισμός και διαχείριση των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου και των επιπτώσεών τους στο σχεδιασμό της μονάδας παραγωγής.
 • Εκπόνηση μελετών δικτύου με χρήση του λογισμικού Digsilent Powerfactory®.
 • Xρήση γλωσσών προγραμματισμού για την βελτιστοποίηση των μελετών.
 • Στενή παρακολούθηση και βαθιά εκμάθηση των τεχνικών απαιτήσεων της αγοράς ενέργειας σχετικά με βοηθητικές υπηρεσίες δικτύου, ανισορροπία, ενεργειακές συναλλαγές, κτλ για τη δημιουργία του κατάλληλου σχεδιασμού για το εκάστοτε έργο.
 • Αναφορά στον τοπικό Manager Μελετών Δικτύου

Χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ή άλλο ισοδύναμο λόγω εκτενούς εμπειρίας.
 • 2 έως 5 έτη πείρας σε αντίστοιχες θέσεις στον τομέα των δικτύων διανομής ή μεταφοράς.
 • Μεγάλο ενδιαφέρον και πάθος για τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας που συνδέονται με δίκτυα μεσσαίας και υψηλής τάσης.
 • Εξοικείωση με πρακτικές στον τομέα των ηλεκτρικών συνδέσεων.
 • Άριστη γνώση των ηλεκτρολογικών κωδίκων & προτύπων, καθώς και των πρακτικών εφαρμογής τους.
 • Ιδιαίτερες ικανότητες και εργασιακή εμπειρία σε εργασίες που απαιτούν ανάλυση.
 • Άριστη γνώση του Κανονισμού RfG NC EU 2016/631.
 • Καλή γνώση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακοπτόμενων πηγών παραγωγής ενέργειας, όπως ο άνεμος, η ηλιακή ενέργεια και/ή άλλες ανανεώσιμες πηγές.
 • Γνώση λογισμικού και ικανότητα χειρισμού για τη λειτουργία & τον έλεγχο δικτύων.
 • Αρκετή εργασιακή εμπειρία με λογισμικά της βιομηχανίας της ενέργειας.
 • Εμπειρία στη χρήση του προγράμματος Matlab® λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη.
 • Άριστη γνώση αγγλικών. Επιπλέον γλώσσες λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη.

Τι προσφέρουμε

 • Εργασία σε έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας διεθνώς.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή μετάβαση.
 • Συμμετοχή σε μια εταιρία που εστιάζει ιδιαίτερα στη γνώση και την εξειδίκευση.
 • Περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση.
 • Παροχή πρόσθετων (διεθνών) μαθημάτων κατάρτισης με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
 • Ανοιχτό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.
 • Ανταγωνιστικός μισθός με πρόσθετα νόμιμα προνόμια.

Ενδιαφέρεστε για τη θέση; Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στέλνοντας το Βιογραφικό σας και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο office@pulsarpower.eu.

Η Pulsar Power είναι μια νέα, ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα το Βέλγιο και δραστηριότητες στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Είμαστε μια αμιγώς εξειδικευμένη εταιρεία μηχανικών που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού πεδίου και δικτύου και ψηφιοποίησης για σύνθετες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.
To support the company’s further growth and expansion, Pulsar Power is looking for a Key Account manager energy transition, based in Belgium.

Σκοπός

Αυτός ο ρόλος θα διατηρεί και θα αναπτύσσει τις υφιστάμενες πελατειακές σχέσεις, θα διερευνά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με αυτούς τους πελάτες και θα ενεργεί ως διαχειριστής έργου για την εκτέλεση των συμβάσεων με αυτούς τους πελάτες.
Με την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, αυτή η λειτουργία μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω σε διευθυντή έργων πλήρους απασχόλησης ή διευθυντή επιχειρηματικής ανάπτυξης, και τα δύο σε διεθνές επίπεδο.

Ρόλος & Αρμοδιότητες

• Maintain or establish clear communication lines between the client and Pulsar Power.
• Co-decide on priorities in case of scheduling conflicts to guarantee customer satisfaction and service
• Evaluate and develop growth opportunities with existing clients or prospects
• Create quotations based on client demand and resource and competence availabilities
• Prepare, maintain and report about key financial results of the executed projects and safeguard
scope of works in line with the budget and the client’s objectives
• Act in the best interests of as well the client as Pulsar Power and the established partnership
• You will report to the CEO

Χαρακτηριστικά

• You hold a Master’s degree in business engineering or equivalent by extensive experience.
• An excellent team player and communicator
• Strong interest or knowledge about the energy market and its corresponding dynamics.
• Safety certifications are a must or willingness to achieve this within short time
• You have a learning mentality and are ambitious to grow along with us.
• Willingness for regular travel within the Benelux and occasionally within Europe.
• ‘Can do’ mentality and willing to go the extra mile if and where needed
• You are fluent in Dutch, French and English. Other languages are a plus

Προσφορά

• A function with a high variety of tasks and projects and extensive client interactions
• A chance to be part of an entrepreneurial environment with a strong impact on the energy transition.
• Possibility to work in a company with a strong focus on knowledge and expertise.
• An environment with opportunities for personal development and growth.
• Open and flexible working environment
• Competitive salary with extra-legal benefits

Ενδιαφέρεστε για τη θέση; Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στέλνοντας το Βιογραφικό σας και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο office@pulsarpower.eu.

Η Pulsar Power είναι μια νέα, ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα το Βέλγιο και δραστηριότητες στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Είμαστε μια αμιγώς εξειδικευμένη εταιρεία μηχανικών που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού πεδίου και δικτύου και ψηφιοποίησης για σύνθετες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.
To support the company’s further growth and expansion, Pulsar Power is looking for an Energy Management DevOps Engineer. Location: flexible.

Pulsar Powers digitisation team analyses the customers electrical grid and builds a complete digital image to simulate the most optimal electrical design. These designs count on advanced energy management and that is where you come in.
To optimise the energy flows, electrical assets are connected to an IoT network. Thanks to machine learning prediction algorithms these assets are steered in the most optimal way.

Σκοπός

The role of Energy Management DevOps Engineer is to design and implement digital solutions to enable complex energy management. (S)he has a broad knowledge in fields like software application development, IoT and databases.
The Energy Management DevOps Engineer will be part of the digitisation and software engineering team and his/her knowledge will complement the existing experts in artificial intelligence and electrical grids. He/she will build bridges between cloud services and field controllers.

Ρόλος & Αρμοδιότητες

 • Design and implementation of network architectures
 • Design and implementation of databases for electrical measurements, events, …
 • Interfacing between AI software and external databases/services
 • Interfacing between cloud services and field controller
 • Assuring the highest standards regarding cyber security since this is critical infrastructure.
 • As a bridge builder between software platforms, you need to understand and contribute to the work of your colleagues.

Χαρακτηριστικά

 • Passionate about ICT and making the fast evolving energy transition happen.
 • A dynamic person that likes to dig into complex matter and can start new things from scratch.
 • You like working in a fast-growing company with rapid changing market conditions.
 • You have a master’s degree in ICT, electronics, informatics, automation, embedded systems… or equivalent by experience.
 • Basic electrical knowledge is sufficient, we will bring you up to speed.
 • At least 2 years of relevant experience.
 • The following technical skills are required
  • Basic telecommunications: TCP/IP, DNS, DHCP, VPN, HTTPS, LTE, Ethernet, FTP
  • Databases, SQL
   Pulsar Power I Frame21 Business center, Diamantstraat 8 I 2200 Herentals – Belgium I M: +32 471 88 20 04 I www.PulsarPower.eu
  • Expert in at least one programming language
 • The following technical skills are considered a plus
  • Data architecture
  • Azure, Amazon AWS hosted services
  • MATLAB, LabVIEW
  • Python, C++
  • Pytorch, TensorFlow or any other machine learning frameworks
  • REST API, JSON
  • Embedded devices, Linux
  • PLC programming (Phoenix, Wago, Siemens,) IEC 61131-3
  • MQTT, OPC UA
  • Virtualisation, cloud applications
  • Any cyber security implementation
  • Electrical distribution grids
 • You are fluent in English. Other languages are considered as a plus.

Προσφορά

 • Directly contributing to the energy transition in a company with a strong focus on knowledge and expertise and an entrepreneurial culture.
 • Ευρεία ενασχόληση με μια μεγάλη ποικιλία καθηκόντων και έργων.
 • An environment with many opportunities for personal development and growth.
 • Παροχή πρόσθετων μαθημάτων κατάρτισης με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
 • Open and flexible working environment,
 • Ανταγωνιστικός μισθός με πρόσθετα νόμιμα προνόμια.

Ενδιαφέρεστε για τη θέση; Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στέλνοντας το Βιογραφικό σας και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο office@pulsarpower.eu.

Η Pulsar Power είναι μια νέα, ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα το Βέλγιο και δραστηριότητες στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Είμαστε μια αμιγώς εξειδικευμένη εταιρεία μηχανικών που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού πεδίου και δικτύου και ψηφιοποίησης για σύνθετες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.
To support the company’s further growth and expansion, Pulsar Power is looking for an Energy Management E&I Engineer, based in Belgium.

Pulsar Powers digitisation team analyses the customers electrical grid and builds a complete digital image to simulate the most optimal electrical design. These designs count on advanced energy management and that is where you come in.
To optimise the energy flows, electrical assets are connected to an IoT network. Thanks to machine learning prediction algorithms these assets are steered in the most optimal way.

Σκοπός

The role of Energy Management E&I Engineer is to program connect and configure industrial field devices like PLC’s, power meters, dataloggers, PV-inverters,… (S)he will be frequently on-site to analyse the customers electrical setup, install field devices and verify the correct operation.
You will also contribute to future digital solutions thanks to your programming and configuration skills and your field knowledge in energy, industry and industrial telecommunications.

Ρόλος & Αρμοδιότητες

 • Develop energy functionalities on embedded devices like PLC’s.
 • Install these devices in the field and verify the correct operation
 • Maintain a good relationship with the customer in the philosophy of ‘customer first’.
 • Give feedback to your colleagues about new solutions and market trends. You have the experience and you are our ears and eyes in the field.
 • Assure the highest standards regarding cyber security since you are working with critical infrastructure.

Χαρακτηριστικά

 • Passionate about ICT and making the fast evolving energy transition happen.
 • You like working in a fast-growing company with rapid changing market conditions.
 • Likes to work in industrial installations and knows his way in an electrical cabinet.
 • You have a bachelor or master’s degree in electromechanics, ICT, electronics, automation, embedded systems… or equivalent by experience.
 • At least 4 years of experience in industrial automation with field experience
 • You are a strong communicator
 • The following technical skills are required:
  • Electrical distribution grids: Active/reactive power, power factor, harmonics, transformers, protection relays, …
  • Basic telecommunications: TCP/IP, DNS, DHCP, VPN, HTTPS, Ethernet, FTP
  • Industrial communication protocols: Profinet, Modbus, …
   Pulsar Power I Frame21 Business center, Diamantstraat 8 I 2200 Herentals – Belgium I M: +32 471 88 20 04 I www.PulsarPower.eu
  • Advanced in at least one PLC programming environment (Siemens, Wago, Phoenix,) IEC 61131-3
  • VCA, BA5 certification – or willingness to obtain within a short amount of time.
 • The following technical skills are considered a plus
  • PV, EV, grid battery installations
  • Electrical and grid regulations low and medium voltage
  • Electrical cabinet design
  • Electrical cabling
  • LTE communication, IoT
  • Embedded devices, Linux
  • MATLAB, C++, Python
  • MQTT, OPC UA
  • Sunspec
 • You are fluent in Dutch and English. Other languages are considered as a plus.

Προσφορά

 • Directly contributing to the energy transition in a company with a strong focus on knowledge and expertise and an entrepreneurial culture.
 • A function with a high variety of tasks and projects and multiple client contacts
 • An environment with many opportunities for personal development and growth.
 • Παροχή πρόσθετων μαθημάτων κατάρτισης με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
 • Open and flexible working environment,
 • Ανταγωνιστικός μισθός με πρόσθετα νόμιμα προνόμια.

Ενδιαφέρεστε για τη θέση; Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στέλνοντας το Βιογραφικό σας και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο office@pulsarpower.eu.

Pulsar Power is a young fast-growing company based in Belgium, Greece and Spain. We are a pure play Specialised Engineering Company providing Field & grid engineering and digitisation services for complex renewable energy plants throughout Europe.

To support the company’s further growth and expansion, Pulsar Power is looking for a Project manager energy transition, based in Belgium.

Σκοπός

This role will plan, budget and execute the short and long term engineering projects entrusted to us and will make sure that the client’s objectives are met or exceeded within the agreed time and budget constraints.

Ρόλος & Αρμοδιότητες

 • Prepare budget calculations for new project requests.
 • Support our sales team during customer visits.
 • Coordinate and plan the project based on internal resource planning and constraints.
 • Manage projects related to the implementation of PV, Wind, battery storage, EV charging, …
 • Ensure execution according agreed contractual terms and conditions.
 • Co-decide on priorities in case of scheduling conflicts to guarantee customer satisfaction and service
 • Evaluate and develop growth opportunities with existing clients or prospects
 • Prepare, maintain and report about key financial results of the executed projects and safeguard scope of works in line with the budget and the client’s objectives
 • Act in the best interests of as well the client as Pulsar Power and the established partnership
 • You will report to the CEO

Χαρακτηριστικά

 • You hold a Master’s degree in business or industrial engineering.
 • 5 to 10 years’ experience in project management is a requirement.
 • An excellent team player and communicator
 • Strong interest or knowledge about the energy market and its corresponding dynamics.
 • Safety certifications are a must or willingness to achieve this within short time
 • You have a learning mentality and are ambitious to grow along with us.
 • Willingness for regular travel within the Benelux and occasionally within Europe.
 • ‘Can do’ mentality and willing to go the extra mile if and where needed
 • Άριστη γνώση Ολλανδικών και Αγγλικών. Η γνώση Γαλλικών λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη.

Προσφορά

 • A function with a high variety of tasks and projects and extensive client interactions
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή μετάβαση.
 • Συμμετοχή σε μια εταιρία που εστιάζει ιδιαίτερα στη γνώση και την εξειδίκευση.
 • Περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση.
 • Ανοιχτό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.
 • Ανταγωνιστικός μισθός με πρόσθετα νόμιμα προνόμια.

Ενδιαφέρεστε για τη θέση; Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στέλνοντας το Βιογραφικό σας και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο office@pulsarpower.eu.

Υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ

People are our biggest asset

Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε τους υπαλλήλους μας με γενναιοδωρία και φροντίδα.
We offer unique and flexible working conditions for our entire team.

Let's grow together
Access to our global network
High-end projects
Focus on work-life balance
Personal and professional development

Are you an expert in engineering ενέργεια sustainability climate technics ?

Then you are the unicorn we're looking for! Look at our current job offers or submit an open application
and we’ll contact you when we do see opportunities for you.

Εναλλακτικά, θα μας βρείτε εδώ

Τηλέφωνο: +32 471 88 20 04
Εμπορικό Κέντρο Frame 21– Diamantstraat 8
B-2200 Herentals
Scroll to Top