Υπηρεσίες πεδίου

Η Pulsar Power πραγματοποιεί επιθεωρήσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με την απαραίτητη εμπειρία και αυτονομία. Πραγματοποιούμε έλεγχο σε διάφορα βασικά σημεία των εγκαταστάσεών σας και αξιολογούμε την κατάστασή τους.

Οι υπηρεσίες πεδίου που παρέχουμε περιλαμβάνουν ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά):

 • Επιτόπιους ελέγχους με drones
 • Ανάλυση Σκιών (Shadow analysis) σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 • Επιτόπια ανάλυση δυσλειτουργιών και μειωμένης απόδοσης
 • Επιθεωρήσεις με βάση τις προδιαγραφές:
  • Scope12 (NL μόνο)
  • IEC62446-1
  • IEC62446-3 (επίπεδο 2)
 • Ασφαλιστική συμβουλευτική
 • Συστήματα ελέγχου διεπαφής με το ηλεκτρικό δίκτυο
 • Διαδικτυακή απογραφή εγκατάστασης

Διαδικτυακή απογραφή εγκατάστασης

Η διαδικτυακή απογραφή εγκατάστασης είναι μια από τις εξειδικεύσεις της Pulsar Power. Με την πολυετή μας εμπειρία και εξειδίκευση, έχουμε πλέον αναπτύξει το δικό μας λογισμικό διαδικτυακής απογραφής. Μέσω ενός διαδραστικού χάρτη Google, μας δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσουμε τον συντελεστή αδρανείας σε οροφές, να μελετήσουμε τρισδιάστατες μετρήσεις που λαμβάνονται με drone, να πραγματοποιήσουμε έλεγχο της μόνωσης οροφής, να συντονίσουμε τις δομικές αναλύσεις και να ελέγξουμε τη σύνδεση με το δίκτυο.

Παράδειγμα ενός διαδραστικού χάρτη Google

Επικοινωνήστε μαζί μας

Headquarters

Τηλέφωνο: +32 471 88 20 04
Εμπορικό Κέντρο Frame 21 – Diamantstraat 8

B-2200 Herentals - ΒΕΛΓΙΟ

Office in Greece

Pulsar Power Hellas IKE

2-4 Mesogion Ave - Tower 21st floor

11527 Athens - GREECE
Scroll to Top